De Voedselbank Gorinchem gaat uit van de Stichting Voedselbank Gorinchem. Het is een 100% non-profit organisatie. Op alle niveaus wordt gewerkt met onbetaalde vrijwilligers.Het doel is de (verborgen) armoede in de gemeente Gorinchem te bestrijden.Hieronder wordt verstaan:

  • Verlichting brengen in de situatie van mensen met onvoldoende middelen van bestaan.
  • Het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke bewustwording van het armoedevraagstuk bij economisch zwakkeren in de samenleving.
  • Het voorkomen dat deugdelijk voedsel wordt vernietigd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.